Üyeler
Adı Soyadı GÜNEŞ ÜLKER
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1983
Uzmanlık Aldığı Kurum CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI / 1985
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler