Üyeler
Adı Soyadı Semra Özçelik
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1982
Uzmanlık Aldığı Kurum Cumhuriyet Üniversitesi / 1982
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği Türk Hidatidoloji Derneği