Üyeler
Adı Soyadı Z. Feza Otag
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1983
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Tıp Fakültesi / 1987
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKEM KMTD MFD ESCMID Viral Hepatit