Üyeler
Adı Soyadı Oya Balkanli
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1981
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü.İst.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.D. / 0
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimik