Üyeler
Adı Soyadı Gürhan Çiftçioglu
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1986
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1987
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler