Üyeler
Adı Soyadı Ramazan Gökçe
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1986
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1987
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler