Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Ferihan Özdogan
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1976
Uzmanlık Aldığı Kurum Refik Saydam Hıfzıssıhha merk.Başkanlığı / 1981
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler