Üyeler
Adı Soyadı Ziya Salman
Ünvanı Tıbbi Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü. Tıp Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 1988
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler