Üyeler
Adı Soyadı Ömer Kocabeyoglu
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1970
Uzmanlık Aldığı Kurum GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ / 1980
Çalıştığı Kurum / Emekli
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler