Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Celal Basustaoglu
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA / 1987
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler