Üyeler
Adı Soyadı Harika Esener
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1982
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe Üniversitesi / 1985
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMİK, VHSD