Üyeler
Adı Soyadı Ali Metin Otkun
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1984
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üni. Tıp Fak. / 1986
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMİK TMC VHSD TBB