Üyeler
Adı Soyadı Mustafa Özyurt
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1983
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,ANKARA / 1987
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, KLİMUD, KLİMİK, ANKEM, ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ