Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Bülent Sümerkan
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1982
Uzmanlık Aldığı Kurum Erciyes Üniversitesi / 1991
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği ANKEM Türk Hastane İnfeksiyonları Derneği KLİMİK ESCMID