Üyeler
Adı Soyadı Seray Özensoy Töz
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1960
Uzmanlık Aldığı Kurum a / 1971
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler