Üyeler
Adı Soyadı Yusuf Özbel
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1985
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniv Tıp Fak Parazitoloji AD / 1985
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Türkiye Parazitoloji Derneği