Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Haber Dergisi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin Değerli Üyeleri,

Daha önceden Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Bülteni adıyla çıkan yayın, 2005 yılından itibaren yenilenmiş tasarımı ile ve her üç ayda bir yerel süreli yayın olarak Mikrobiyoloji: Türk Mikrobiyoloji Haber Dergisi adıyla yayın yaşamını sürdürecektir.

Dergi, herşeyden önce üyelerimiz arasında sosyal-kültürel, bilimsel konularda iletişim ve paylaşımı hedefleyen bir araç özelliğini taşımaktadır. Bu bağlamda dergide, meslektaşlarımızın mikrobiyolojiye ilişkin yazı ve yorumları; mesleksel bilgi ve deneyimlerin paylaşımı; söyleşi ve anılar; kurum ve kitap tanıtımları; teknolojik yenilikler ve bilimsel toplantılara ilişkin duyurular yeralacak başlıca konular arasındadır.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin bu dergisi, siz değerli üyelerimizin yazıları ile niteliksel olarak daha da değerlenecek ve aynı zamanda geleceğe kalacak sosyal-kültürel bir belge özelliği de taşıyacaktır.

Bu yeni derginin sevincini sizlerle Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yönetim Kurulu adına paylaşırım.

Saygılarımla. 9 Kasım 2005

Prof Dr Ramazan İnci
Dergi Sorumlu Müdürü