Connect to DB Error , DBName = WEB_tmc_en Turkish Society of Microbiology
TTB UDEK


TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu tarafından TTB-UDEK üyesi derneklerin katkılarıyla hazırlanmış UZMANLIK DERNEKLERİ İÇİN ETİK KILAVUZLAR kitabına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Uzmanlık Dernekleri İçin Etik Kılavuzlar Kitabı
Değerli meslektaşlarımız, 10-12 Aralık 2010 tarihlerinde TTB-UDEK tarafından İstanbul Tabip Odası evsahipliğinde İstanbul'da XVI. TUEK (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı) düzenlenecektir.

Programa ulaşmak için tıklayınız