Kan Kültürü ve Anaerop Mikrobiyoloji Bilimsel Toplantısı 09/02/2018