Özel Çevrelerin Mikrobiyolojisi ve Yeni Biyoaktif Madde Keşfi Panel ve Çalıştayı 30/04/2018