Mikoloji Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Adı: Mikoloji Çalışma Grubu

 

Mikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
 
Prof. Dr. Ayşe Nedret Koç
Başkan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Mustafa Altay Atalay (Sekreter)

Prof. Dr. Beyza Ener

Prof. Dr. Şinasi Taner YILDIRAN

Doç.Dr. M. Cem Ergon


Çalışma Grubu Üyeleri (Adı-Soyadı):

Prof.Dr. Mine Doluca Dereli

Prof.Dr. Zayre Erturan

Prof.Dr. Nilgün Çerikçioğlu

Prof.Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı

Prof.Dr. Dilek Yeşim Metin

Prof.Dr. Süleyha Hilmioğlu Polat

 

 

Çalışma Grubu Amaç ve Hedefleri:

KURULUŞ TARİHİ VE AMACI:

Mikoloji Çalışma Grubu, İnsan ve hayvan infeksiyon etkeni mantarların özellikleri, oluşturdukları hastalıkların patogenezi, tanısı ve antifungal duyarlılıklar konusunda bilimsel araştırmaların yapılmasına öncülük etmek, destek olmak ve bu konularda eğitim etkinlikleri düzenlemek amacı ile 2014 yılında kurulmuştur.

HEDEFLERİ:

Bilimsel:

Mikoloji konusunda yeni gelişmeleri takip edip aktarmak

Çalışma konularında bilimsel araştırmalar planlamak, yürütmek ve çok merkezli çalışmalara zemin hazırlamak

Mikoloji alanında çalışmalar yapmaya yönelik TÜBİTAK veya uluslararası kurumlara sunmak için proje hazırlamak ve bu araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlamak

Bilimsel çalışmaları ulusal/uluslararası toplantılarda sunmak, dergilerde veya kitaplarda yayınlamak ve bu şekilde ulusal ve uluslararası platformlarda Türk Mikrobiyoloji Cemiyetini ve ülkemizi temsil etmek

Çalışma konularında bilimsel ve endüstriyel projelere danışmanlık yapmak, katkı sunmak ve/veya yürütmek

Diğer çalışma grupları, bilim insanları ve bilimsel dernekler ile iş birliği yapmak

Kendi konularında Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapmak, bilgilendirme notları ve görüş oluşturmak

Kendi konularında TMC adına Sağlık Bakanlığı’na ve diğer kuruluşlara görüş oluşturmak ve danışmanlık vermek

Kendi konularında klinik/tanısal, vb rehber çalışmaları yapmak/katkı sunmak

TMC Kongrelerinin düzenlenmesine katkı sunmak

Eğitsel:

Eğitim materyalleri (web-tabanlı materyaller dahil) hazırlamak ve/veya hazırlanmasına katkı sunmak

Rehber, kitap veya atlaslar hazırlayarak kalıcı eserler oluşturmak

Yabancı dillerdeki mikoloji ile ilgili dökümanları Türkçeye çevirmek ve bastırmak

Mantar infeksiyonlarının tanısı ve mantarların tanımlanması konuları başta olmak üzere çalıştay, kurs, okul gibi eğitsel etkinlikler düzenlemek veya katkı sunmak

Tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri, meslektaşlar ve halka yönelik bilgilendirme yazıları hazırlamak, toplantılar yapmak

Çalışma Grubu Yıllık Faaliyet Raporları:

Çalışma Grubu Haberleri

Maya Kurs 2011

Mikoloji Tanımlama Kursu 2012

EUCAST Edef 7.2

EUCAST Edef 9.2 

CLSI & EUCAST Karşılaştırması 

Kaynaklar

http://www.mycology.adelaide.edu.au/

http://bugs.bio.usyd.edu.au/learning/resources/Mycology/Glossary/glossary_c_m.shtml

https://quizlet.com/87022994/mycology-flash-cards/

http://mycosesstudygroup.org/aboutdrf/index.php

http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/hottopics/2012/d-exam/cand-mala.html

http://www.nationlabs.com/resources/mold-library/

http://www.aspergillus.org.uk/

İletişim Bilgileri

Başkan: Prof. Dr. Mine DOLUCA DERELİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – İzmir

e posta: mine.doluca@deu.edu.tr

cep tel: 0 533 3058810

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ayşe Nedret KOÇ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Kayseri

e posta: anedret@erciyes.edu.tr ve anedret@gmail.com

cep tel: 0 532 7957123

Sekreter: Doç. Dr. M. Cem ERGON

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – İzmir

e posta: cem.ergon@deu.edu.tr

cep tel: 0 532 2638419

Prof. Dr. Beyza ENER

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Bursa

e posta: bener@uludag.edu.tr

cep tel: 0 532 7073775

Prof. Dr. Zayre ERTURAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – İstanbul

e posta: zerturantr@yahoo.com

cep tel: 0 536 4379973

Üyeler:

Prof. Dr. Nilgün ÇERİKÇİOĞLU

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – İstanbul

e posta: nilguncerik@yahoo.com

cep tel: 0 542 6539920

Prof. Dr. Şinasi Taner YILDIRAN

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Ankara

e posta: sinasitaner@hotmail.com

cep tel: 0 532 3408640

Doç. Dr. Mustafa Altay ATALAY

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı – Kayseri

e posta: altayatalay@gmail.com

cep tel: 0 532 7232739