HACEK Çalışma Grubu

 

HACEK  Çalışma Grubu

Prof. Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN
Başkan
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Bilimler Binası
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

muzeyyenmamal.torun@med.bahcesehir.edu.tr
 
Prof. Dr. Mehmet BAYSALLAR

GATA Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,Ankara
mbaysallar@gata.edu.trProf. Dr. Sevgi Ergin

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
sevgiergin@yahoo.com

Prof.Dr. Orhan Cem Aktepe

Bahçeşehir Üniversitesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
aktepef@hotmail.com

Yrd. Doç. Dr. Barış Ata BORSA

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
baris.borsa@kemerburgaz.edu.tr

İletişim Adresi
: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Bilimler Binası
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sahrayı Cedit Mahallesi, Batman Sokak, No: 66-68
34734 Yeni Sahra/ Göztepe/ İSTANBUL
Telefon : 0216 579 82 20 - Direkt hat
0216 579 80 00 - Santral
0532 347 34 57 - Cep
Grup Üyeleri : Prof. Dr. Müzeyyen MAMAL TORUN- BAŞKAN
Prof.Dr. Sevgi Ergin - SEKRETER
Prof. Dr. Mehmet BAYSALLAR
Doç.Dr. Orhan Cem Aktepe
Yrd. Doç. Dr. Barış Ata BORSA
-----------------------------------------
Prof. Dr. Nevriye GÖNÜLLÜ
Prof. Dr. Hrisi BAHAR TOKMAN
Yrd. Doç. Dr. Filiz SAĞLAM
Dr. Sinem Özdemir
Uzm.Dr. Mert A. Kuşkucu
Bio. Harika Öykü Dinç
Dr. Asiye Karakullukçu
Bio. Kübra Can
Mikr. Yağmur Eylül Doğantürk
Mikr. Mehtap Biçer
Dr. Nuray Sever
Dr. Mehmet Ersoy Aldağ
Bio. Halit Tokman

 

Kuruluş Tarihi ve Amaçları :
  • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti HACEK Çalışma Grubu Mayıs 1994 tarihinde  kurulmuştur. Ülkemizin değişik bölgelerindeki Tıp Fakülteleri ile yazışmalar yapılarak  Haemophilus Çalışma Grubunun kurulduğu duyurulmuş ve bu çalışma grubuna dahil olmak isteyen Cemiyet Üyeleri belirlenmiştir.
  • HACEK Çalışma Grubunun ilk toplantısı 15 Nisan 1995 tarihinde “ Birinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu” adı altında İstanbul’da Dedeman Otelinde 105 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan konferanslar ve bildiriler Haemophilus influenzae İnfeksiyonları Sempozyumu ( Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 24, Editörler: Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun, Prof. Dr. Özdem Anğ ) adlı kitap halinde yayınlanmıştır.
  • HACEK Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 25 Mayıs 2001 tarihinde “İkinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları” adı altında İstanbul’da Polat Rönesans Otelinde HACEK Çalışma Grubunun ikinci toplantısı 25 Mayıs 2001 tarihinde “İkinci Haemophilus influenzae İnfeksiyonları” adı altında İstanbul’da Polat Rönesans Otelinde başta Prof. Dr. Henri Dabernat olmak üzere yerli ve yabancı 64 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sunulan konferanslar ve bildiriler II. Haemophilus influenzae infeksiyonları sempozyumu          ( Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No: 38, Editörler: Prof. Dr. Özdem Ang, Prof. Dr. Müzeyyen Mamal Torun ) adlı kitap halinde yayınlanmıştır.
 E-posta : muzeyyenmamal.torun@med.bahcesehir.edu.tr
Faaliyet Raporları : HACEK Çalışma Grubu Raporu 2010
Çalıştay Raporları : HACEK Çalışma Grubu Çalıştay Raporu 2017