Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Adı Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu

 

Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu

Prof. Dr. Ahmet Özbilgin

Grup Başkanı

 

Prof. Dr. Selçuk Kılıç

Sekreter
 

 

Prof. Dr. Süheyla Sürücüoğlu

Üye


Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem

Üye

Doç. Dr. Işın Akyar

Üye

 

Çalışma Grubu Üyeleri (Adı-Soyadı)

Prof.Dr. Işıl Maral

Prof.Dr. Ali Aydın

Prof.Dr. Mehmet Tevfik Yavuz

Prof.Dr. Yusuf Özbel

Çalışma Grubu Amaç ve Hedefleri

Halkımız arasında turistik ve iş amaçlı seyahatlerin artması, özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki iç karışıklıklara, savaşlara bağlı artan toplu göçler için ülkemizin uygun coğrafi konumda bulunması ve göç edenlerin uzun süreler ülkemizde konaklaması göç ve seyahat kaynaklı enfeksiyonların önemini arttırmıştır.

Toplu göç ve seyahatler ile insan ve hayvanlarda görülen bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi farklı bulaş yollarına sahip çeşitli patojenlerin neden olduğu enfeksiyonların takibi, tanısı, tedavisi, patolojisi, kliniği ve hatta epidemiyolojisi ile ilgili yapılacak araştırmaların planlanması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgilendirme amaçlı toplantı, sempozyum, sürekli mesleki gelişim etkinlikleri çerçevesinde uzmanların eğitimine yönelik kurs ve çalıştay düzenlenmesi gibi amaçlara hizmet etmek üzere, ülkemize ve mikrobiyoloji bilimine önemli katkıları olacağını düşündüğümüz “Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu” Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti yönetim kurulunun 05.08.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Çalışma Grubu Yıllık Faaliyet Raporları

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde 19.04.2017 tarihinde ‘’Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu’’ nun bilimsel faaliyetleri kapsamında ‘’Göç ve Paraziter Hastalıklar’’ isimli konferans Prof.Dr.Ahmet Özbilgin tarafından verilmiştir.

Prof.Dr. Süheyla Sürücüoğlu tarafından Manisa’da 12-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresinde “Seyahat ile İlişkili Tüberküloz Riski” başlıklı konferans vermiştir.

İspanya’nın Toledo kentinde 16-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan 6. Dünya Leishmaniasis kongresinde ‘’Göç ve Leishmaniasis’’ içerikli bir sunu yapılmıştır. Bu kapsamda FEMS, Doktora öğrencisi Dr. Varol Tunalı’ya Kongre Katılım Bursu sağlamıştır.

Çalışma Grubu Haberleri (Yayınlar, kurslar, toplantılar, duyurular)

Eskişehir’de 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan uluslararası katılımlı 20. Parazitoloji Kongresinde Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti “Göç ve Seyahat Enfeksiyonları Çalışma Grubu” ve Türkiye Parazitoloji Derneği Üyelerinin ortak hazırlayacağı ‘ ’Göç ve Seyahat Hareketleri İle Ortaya Çıkan Tehlike: Paraziter Hastalıklar ’’ isimli bir oturum düzenlenmesi planlanmaktadır.

Muğla, Dalaman’da 1 - 5 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olan 2017 BUHASDER Kongresi 7. Tepecik Enfeksiyon Günlerinde ‘’Mülteciler ve Enfeksiyonlar’’ oturumunda ‘’Göç ve Paraziter Hastalıklar’’ konusunda bir konuşma düşünülmektedir.

Kaynaklar

www.seyahatsagligi.gov.tr/

www.hssgm.gov.tr/

www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/YetkiliMerkezAdresleri

https://wwwnc.cdc.gov/travel

www.who.int/ith/

İletişim Bilgileri (Tel, e-posta)

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Parazitoloji Anabilim Dalı, 2. Kat, Uncubozköy , 45030, Yunusemre-Manisa

Tel : 0532 134 35 31

E-posta : a.ozbilgin@yahoo.com