>
X

Antimikrobik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu
TMC Çalışma Grupları

 

Antimikrobik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu (ADTS) Çalışma Grubu
Prof. Dr. Deniz Gür
Grup Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
 
Yrd. Doç. Dr. Onur Karatuna
Sekreter
Acıbadem Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
 
Prof. Dr. Ufuk Hasdemir
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zeynep Gülay
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Çigdem Kayacan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Güner Söyletir
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ceren Karahan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şöhret Aydemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nilay Çöplü
Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mikrobiyoloji Bölümü
Danışman Üye
Prof. Dr. İftihar Köksal
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
 

 

İletişim Adresi : Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi , Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim dali, 06100, Ankara
Telefon : (0312) 310 59 25
E-posta : dgur@hacettepe.edu.tr
Kuruluş Tarihi ve Amaçları : Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin çalışma alt gruplarından birisi olan Antibiyotik Duyarlılık Testlerinin Standardizasyonu “ADTS” grubu, antibiyotik duyarlılık testlerinde ülke çapında standardizasyonun sağlanmasına öncülük etmesi amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.
  : Kısıtlı Antibiyogram Ön Yazı
TMC-ADTS Kısıtlı Bildirim Tablosu


TMC-ADTS çalışma
grubu, KLİMUD-ADSİ
grubu ile ortaklaşa
düzenlediği bir
"Yorumlu ve Kısıtlı
Antibiyogram Kursu"nu    
daha başarıyla
tamamladı.
3. KLİMUD Kongresi
öncesinde
17-18 kasım
tarihlerinde
yapılan kursta 27
katılımcı yer aldı..
Kurslarımız 2016
yılında da
devam edecektir.